Vriend Worden?

Vrienden van de Herleving

De Herleving is een actieve vereniging die niet alleen voor de leden (die met veel plezier en inzet hun partij meeblazen of meeslaan), maar ook voor onze eigen dorpsgemeenschap, niet weg te denken is.

Wat is een dorp of stad zonder de eigen harmonie die activiteiten opvrolijkt? Denk maar eens aan het inhalen van Sinterklaas, Sint Maarten, een serenade bij de Eerste Heilige Communie, optochten met Koninginnedag of Carnaval, een kerstconcert, jubilea, enz.

Maar… een harmonie kost veel geld: dirigenten, uniformen, instrumenten, muziekstukken, enz. Een nieuwe bas kost bijvoorbeeld ruim € 7000,-; een nieuwe saxofoon ruim € 2.500,-.

Er wordt door de eigen leden ontzettend veel gedaan om, buiten de contributie en de subsidie om, de benodigde eurootjes binnen te halen door allerlei activiteiten, de vlaaienactie en het verzorgen van het groenonderhoud in Vierlingsbeek. Hiermede kunnen de jaarlijkse kosten redelijk worden afgedekt. Echter, extra uitgaven als bijvoorbeeld de aanschaf van uniformen of instrumenten kan hiermee nauwelijks worden bekostigd.

Een tijd geleden zijn daarom de “Vrienden van de Herleving” opgericht, een vriendenclub die de Harmonie ondersteunt door een jaarlijkse financiële bijdrage van minimaal € 45,-. Uit deze schenkingen heeft de Harmonie de afgelopen jaren bijvoorbeeld al een nieuwe trom, nieuwe hoorns, nieuwe klarinetten, nieuwe trompetten, nieuwe pauken en een opknapbeurt voor het slagwerk mogen ontvangen.

De Vrienden krijgen daar ook wat voor terug:

  • Gratis toegang voor activiteiten van De Herleving, waaronder ook grotere activiteiten en concerten zoals een Pop Swing Night
  • Uitnodigingen voor alle concerten
  • Periodiek (meestal vier keer per jaar) het blad Bloasproat, dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen van de Harmonie.
  • Vermelding van (bedrijfs)naam op het ‘billboard’ van de Vrienden van de Herleving en in Bloasproat.

Kortom: de Herleving wordt een beetje UW harmonie!

U kunt ons ook voor een groter bedrag sponsoren. U wordt dan groter vermeld op het ‘billboard’ en de Bloasproat en u krijgt een plekje op onze website.

Samenvattend: graag willen wij de inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen meer bij De Herleving betrekken en jaarlijks enige vaste inkomsten voor de vereniging verwerven.

Wilt u vriend worden? Benader ons via het Contactformulier.

 

Vierlingsbeek Groeningen